بازیابی کد رهگیری

با عنايت به تغيير نام شركت "مبنا كارت آريا" به "پرداخت الكترونيك سپهر" ، نام شركت مذكور در سامانه به "پاس" تغيير يافت

متقاضی محترم به منظور بازیابی کد رهگیری اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید.
نمونه: yourdomain.com